Cập nhật tiêu chuẩn chống cháy của các thị trường Mỹ, Anh dành cho đồ nội ngoại thất