Gặp gỡ chuyên gia: Giải đáp vướng mắc về Luật định mới về trang thiết bị y tế của EU (MDR)