Hội thảo: Các quy định mới nhất cho sản phẩm ngoại thất xuất khẩu vào EU