Thời đại kỹ thuật số - Làm thế nào để đảm bảo hiệu suất và an toàn cho sản phẩm?