Buổi chia sẻ trực tuyến: Cập nhật chính sách A-01 phiên bản 18 của adidas & các quy định mới của EU đối với hàng dệt may và da giày