Buổi chia sẻ trực tuyến: Lên kế hoạch và chuẩn bị cho chứng nhận MDR - Từ góc nhìn của Tổ chức Chứng nhận