Hướng dẫn kỹ thuật về an toàn dây rút trên áo khoác ngoài của trẻ em tại thị trường Mỹ